Як виник всесвіт?Звісно, вам знайоме таке поняття, як Всесвіт. Звідки взявся Всесвіт? Які його розміри? Має він межі чи він безмежний? Ось пи­тання, котрі цікавлять людство.
Перш за все — про вік Всесвіту.
На думку сучасних учених, він складає 15 — 20 мільярдів років. При цьому розміри та щільність Всесвіту значно змінювались протя­гом цього періоду.
Більшість учених вважають, що 20 мільярдів років тому весь Всесвіт зосереджувався в дуже малій ділянці, а його щільність скла­дала 10 — г/см3 тобто була такою, як у атомного ядра. А ще раніше, коли вік Всесвіту відлічувався долями секунд, ця щільність значно переви­щувала ядерну. Простіше кажучи. Всесвіт являв со­бою одну гігантську частинку над'ядерної щільності. З деяких причин ця частинка перейшла в не­стійкий стан і ви­бухнула.
Вважається, що Всесвіт «наро­дився» близько 12 мільярдів років тому в процесі колосального ка­таклізму, який називають Великим Вибухом. Народження Всесвіту супроводжувалося його фантастичним нагріванням і виділенням енергії. У міру розширення Всесвіт охолоджувався. З часом у ньому утворилися атоми водню. Значно пізніше водень зібрався у щільні хмари, з яких почали формуватися зірки і галактики. Продовжуючи розширюватися, Всесвіт перетворився на безмежний космічний простір з мільярдами галактик.
Наслідки цього Великого Вибуху ми спостерігаємо зараз як розліт системи галактик.